Ogłoszenie

Witamy w Królestwie!


Zasady Forum

Kodeks Prawa Królewskiego

 1. Zasady dyskusji i pisania wiadomości.

  1. To forum jest na temat serii gier Heroes of Might and Magic. Inne tematy poruszane są w działach do tego przeznaczonych.

  2. Zakaz rozpowszechniania treści pornograficznych i erotycznych.

  3. Zakaz używania wulgaryzmów. Odstępstwa od tej zasady przewiduje się:

   1. w przypadku twórczości literackiej i artystycznej;
   2. w luźnych rozmowach w SB i Karczmie;
   3. w sytuacjach uzasadnionych kontekstowo (przy czym obowiązuje interpretacja i ocena Władz).

   We wszystkich powyższych przypadkach należy jednak zachować umiar.

  4. Zakaz obrażania innych użytkowników.

  5. Zakaz spamowania oraz nabijania postów.

  6. Zakaz umieszczania wszelkich treści niezgodnych z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności propagowania piractwa i wyłudzania nielegalnego oprogramowania.

  7. Zakaz łamania praw autorskich i kradzieży materiałów innych osób. Wszelkie skopiowane prace z i na forum muszą zostać zaopatrzone w autora i źródło.

  8. W postach na forum dozwolone jest zamieszczanie odnośników do innych stron, o ile ich zawartość jest zgodna z pozostałymi przepisami prawa.

   Zakazane jest jednak reklamowanie stron bez uprzedniego pozwolenia Władz forum. Zakaz ten NIE dotyczy Obywateli Królestwa, którzy udzielają się na forum co najmniej od 6 miesięcy.

  9. Przed założeniem nowego wątku należy użyć opcji Szukaj, aby sprawdzić, czy nie powstał już taki sam. Zakazane jest dublowanie tematów.

  10. Należy dbać o pisownię na forum i starać się ją na bieżąco poprawiać. Administrator wraz z Moderatorem będą poprawiać kolorem czerwonym błędy popełnione w postach. W przypadku szczególnie rażących błędów ortograficznych mogą zostać wyciągnięte konsekwencje.

  11. Kolor czerwony jest zarezerwowany dla Władz w celach administracyjnych. Uprzejmie prosimy użytkowników o jego nieużywanie.

  12. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad netykiety oraz dobrych obyczajów podczas swojej obecności na forum.

  13. Jeśli nie masz nic do powiedzenia, nie pisz wcale.

  14. Na forum funkcjonuje fabularny system hierarchii użytkowników, którego porządek ustalany jest Władze Królestwa i zamieszczany w Komnacie Prestiżu. Tytuły wiążą się z pewnymi dodatkowymi uprawnieniami i udogodnieniami. Niezależnie od pozycji w hierarchii każdy jest równy wobec prawa.

 2. Władze Królestwa.

  1. Król - założyciel i pierwsza osoba w Królestwie. To on ustanawia prawo, dba o technologiczny rozwój tego miejsca, mianuje, nadzoruje i odwołuje innych członków Władz, jest odpowiedzialny za całokształt rozwoju i bezpieczeństwa. Przysługują mu kompetencje niezastrzeżone dla innych organów. Dla ułatwienia realizacji swoich działań może powołać Kancelarię Królewską z Kanclerzem na czele, któremu nadaje on własne uprawnienia.

  2. Królewska Kapituła jest naczelnym organem decyzyjnym, doradczym i reprezentacyjnym Królestwa. W jej skład wchodzą Król jako Przewodniczący oraz powołani przez niego członkowie spośród Obywateli forum. Szczegółowy tryb prac Kapituły, powoływania członków i podejmowania decyzji określa Statut Królewskiej Kapituły.

  3. Strażnik dba o porządek na forum, poprawia ortografię, stoi na straży Regulaminu Forum. Może także otrzymywać specyficzne zadania i uprawnienia (na przykład koordynację któregoś z projektów). Strażnik może być zarazem Członkiem Królewskiej Kapituły.

  4. Władza ma wyłączne prawo do przyznawania kar użytkownikom, ingerencji w treści postów w celu poprawienia ortografii, ocenzurowania w przypadku naruszenia regulaminu bądź zapisania uwagi słownej. Użytkownicy nie mogą kasować tych modyfikacji bez wyraźnego polecenia wpisującego.

  5. Jednym z obowiązków Władz jest utrzymywanie stałego kontaktu z obywatelami i pomaganie im w miarę możliwości w przypadku problemów związanych z forum. Dane kontaktowe można znaleźć tutaj: Sala Tronowa

  6. W celu zgłoszenia do Administracji naruszenia Regulaminu używamy opcji Raportuj. Użytkownicy nie mogą wymierzać sprawiedliwości na własną rękę.

  7. Miejscem obrad Królewskiej Kapituły i upoważnionych przez Króla osób jest specjalnie przeznaczony do tego, ściśle tajny dział. Zakazane jest rozpowszechnianie informacji na temat zawartości działu bez zgody pozostałych rozmówców.

  8. Nadużywanie uprawnień, niewywiązywanie się z obowiązków i łamanie prawa przez członków Władz jest surowo karane.

 3. System kar i nagród.

  1. Minus - Władza przyznaje je za łamanie zasad. Zanim sięgnie po ten środek, może zwrócić użytkownikowi uwagę celem poprawy jego zachowania.

  2. Banicja - najwyższy wymiar kary na forum. Może być skutkiem notorycznego łamania Regulaminu lub poważnego jednorazowego wyskoku. Uniemożliwia użytkownikowi korzystanie z forum. Banicja może być czasowa (od 3 dni do 6 miesięcy), stała (na czas nieokreślony) lub wieczysta (na zawsze).

   1. Banicja czasowa przyznawana jest w przypadku poważnego naruszenia Prawa czy dobrych obyczajów lub uzyskania 5 minusów w ciągu roku.
   2. Banicja stała to kara za najcięższe przewinienia, zebranie -5pkt przy uwzględnieniu zdobytych plusów w czasie użytkowania forum.
   3. Banicja czasowa i stała mogą zostać warunkowo skrócone bądź zdjęte w przypadku wyrażenia na to zgody przez Królewską Kapitułę. Wniosek w tej sprawie powinien złożyć sam zainteresowany listownie do Króla.
   4. Banicja wieczysta to kara wyjątkowo nakładana za zgodą całości składu Królewskiej Kapituły na użytkownika, który realnie zagroził istnieniu forum. Nie można jej cofnąć.

  3. Degradacja - obniżenie rangi na forum, wydalenie z Armii Królewskiej lub pozbawienie obywatelstwa z zachowaniem możliwości powtórnego awansowania zgodnie z warunkami przedstawionymi w Komnacie Prestiżu. Może wiązać się z inną karą lub stanowić samodzielną sankcję za niedopełnienie zobowiązań, naganną postawę, niewłaściwe realizowanie zadań, itp. Decyzję o degradacji podejmuje Król.

  4. Wszelkie kary na forum (w tym banicja wieczysta) zostają bezwarunkowo zdjęte, jeżeli okaże się, że zostały wydane niesłusznie, tj. wskutek pomyłki, samowoli lub bez znajomości pewnych istotnych faktów dotyczących sprawy.

  5. Aby zniwelować minusowe punkty, można też uczynić coś dobrego na rzecz forum, popisać się wiedzą na temat HoM&M, przekazać interesujące nowiny, etc. Nagradza się to plusowymi punktami. Mogą je przyznawać zarówno Władze jak i obywatele Królestwa, przy czym Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania plusów, które jej zdaniem nie zostały przyznane uczciwie.

  6. Do przyznawania upomnień i minusów obok Władz uprawnieni są także - w zakresie spraw im powierzonych - organizatorzy turniejów, konkursów, sesji fabularnych, gier i zabaw odbywających się pod patronatem forum.

 4. Pozostałe uwagi i postanowienia końcowe.

  1. Podszywanie się pod Administratora lub użytkowników, próby włamań na konta, ataki hakerskie będą zgłaszane administratorowi serwera, a winowajcy skazani na banicję.

  2. Każdemu przysługuje prawo do posiadania jednego konta. Za multikonta grozi wygranie z Królestwa. Administrator nie usuwa konta na życzenie użytkownika w żadnym wypadku.

  3. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z serwerów proxy lub wszelkich programów zmieniających IP.

  4. Zakazane są także wszelkie inne działania zmierzające na szkodę forum.

  5. Sytuacje sporne tudzież niezawarte w Regulaminie rozstrzyga ostatecznie Władza.

  6. Od decyzji Władzy przysługuje odwołanie do Królewskiej Kapituły. Jej orzeczenie ma charakter ostateczny.

  7. Rejestracja oznacza akceptację i zobowiązanie się do przestrzeganie niniejszego Prawa.

  8. Kodeks może ulec zmianie.

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora